פגישת ראש העיר ושר הרווחה: סוכם שתורחב המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה

בפגישה שערכו היום ראש עיריית חריש יצחק קשת וממלאת מקומו שני גרינברג עם שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן סוכם שתורחב המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה.